Ge dina affärer frihet från hårdvara !

Focal Pay är ett ekosystem för mobila betalningar som hjälper dig att skapa komplexa kundresor med den teknik du redan har omkring dig idag.

  • Logga in online och konfigurera din handel
  • Designa dina skärmar i butiken, t.ex. kassör
  • Designa appen för din butik
  • Placera NFC-taggar eller QR-koder för att interagera med dina kunder

Skapa komplexa kundresor

En app som ändras utifrån affärsbehov

FocalPay appen kan anpassas för dina affärer. Det kan även se ut exakt som du vill vil att dina kunder ska uppleva din butik och varumärke.

Want to know more ?

Contact us at hello@ifdef.io